Bemutatkozás

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben történt megalakulása óta tradicionálisan nagy hangsúlyt helyez működésében és programjainak lebonyolításában az önkéntesek munkájára. Szervezetünk tevékenységét statisztikáink szerint évről-évre közel 1000 fő támogatja társadalmi segítőként. Mindent lehet azonban jobban és hatékonyabban csinálni; többek között ez is egy fontos motívum volt, amikor főpályázóként beadtuk programtervünket az Új Magyarország Fejlesztési Terv keret megjelenő TÁMOP 5.5.2. azonosítószámú kiírásra.

A projekt legfontosabb eleme egy megyei Önkéntes Centrum (ÖC) létrehozása.
Az ÖC működtetésének fő célja az önkéntesek és az őket fogadó szervezetek tevékenységének összehangolása, az önkéntesség valamennyi formájának terjesztése és népszerűsítése a helyi közösségi szükségletek, valamint az össztársadalmi érdekek minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében.
Az egyének közérdekű önkéntes tevékenységét egy kiemelten fontos eszköznek tekintjük egy szolidárisabb társadalom megvalósításában, mely révén egyaránt győztes lehet a közösség, a közösségi környezet valamennyi eleme, de győztes lesz maga az önkéntes munkát vállaló személy is.
Mindezek érdekében Önkéntes Centrumunk számos szolgáltatással kívánja az önkéntesség fejlesztésének folyamatát szolgálni. Ezek vázlatosan a következők:
Közvetítés
Kétirányú folyamat aktív generálói szeretnénk lenni, melyben egyrészről adatbázisba gyűjtjük az önkéntes munkát vállalni szándékozó személyeket, másrészt gyűjtjük az adatokat az önkénteseknek lehetőséget biztosító, munkájukra igényt tartó, potenciális fogadó szervezetekről, intézményekről. A közvetítői tevékenységünk fő célkitűzése, hogy mind a két oldalról minél több igényt kielégítsünk.
Felkészítés
A lehetőségek ismertetésén túl tanácsadás keretében segítjük az önkénteskedni vágyó személyeket. A fogadó szervezetek számára igény szerint képzéseket kívánunk szervezni az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatban.
Népszerűsítés
Tájékoztatókat szervezünk a non-profit, az állami és a magánszektor (különös tekintettel a gazdasági szervezetekre ) képviselői részére minél több információ átadása és kicserélése céljából. A közvetítések mellett az Önkéntes Centrum önállóan is kíván rendezvényeket, akciókat szervezni, mely az önkéntesség társadalmi hasznosságára kívánja felhívni a figyelmet.
Fejlesztés
A fogadó szervezetek és az önkéntesek körében folyamatosan végzünk igényfelmérést. Az igényfelmérések eredményeit rendszerezzük, nyilvánosságra hozzuk és innovációs lépéseket teszünk azok megvalósításáért. Az önkéntesség fejlesztési folyamatának fenntarthatóságát különböző forrásteremtő tevékenységek ( pályázatok ) végzése révén biztosítjuk.