Önindító Program

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, és a hazai Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2) keretében megvalósuló program legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruktúra jöjjön létre országosan az önkéntesség elterjesztésére és támogatására.

A program indítását több éves szakmai előkészítés valamint az ÖKA koordinációjával önkéntes központ fejlesztő munka előzte meg. Az ÖKA 2004 ősze óta dolgozik a megyei hatókörű önkéntes központok fejlesztésén, ennek a munkának az eredményeképpen jött létre az Önkéntes Központ Hálózat, melynek jelenleg 8 tagja van (www.onkenteskozpontok.hu). A most induló program minden megye egy-egy szervezete számára teremt bekapcsolódási lehetőséget, ezáltal még több megyében jöhet létre illetve erősödhet meg a helyi szintű önkéntesség fejlesztésével foglalkozó un. Önkéntes Centrum. 

Az önkéntesség hazai fejlődésének fontos záloga egy olyan szervezeti kör kialakulása, mely szolgáltató és fejlesztő funkciói révén a helyi önkéntes programok támogatójává válhat. Az önkéntesek az élet számos területén megtalálhatóak, azonban továbbra is számos olyan terület van, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig találkozhatunk velük. Az emberek nagy része még mindig csak ad hoc módon végez önkéntes tevékenységet hazánkban. Az önkéntesség a társadalmi aktivitás egyik legfontosabb megjelenési formája, mely fejlesztésére minden korábbinál nagyobb szükség van, hiszen a hagyományos közösségi támogató funkciók gyengülnek, a társadalomban egyre erősebben jelen van az elmagányosodás. Fontos, hogy e jelenségekkel szemben alternatívákat tudjunk felmutatni és erősödjenek az emberek összefogásán alapuló közösségi, civil kezdeményezések. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek, vagy akár az önkormányzati fenntartású intézmények hosszú távú, programokba és szolgáltatásokba is be tudjanak vonni önkénteseket, szükség van a tudatos fejlesztésre. E tekintetben lehet rendkívüli jelentősége az ország számos megyéjében megjelenő Önkéntes Centrumoknak. A hazai és más országokban működő önkéntes központoknak, kivételes katalizátor szerepük van, munkájuk eredményekét az önkéntesek sokkal könnyebben jutnak információhoz, biztonságos módon kerülnek kiközvetítésre, a szervezetek mind adminisztrációs, mind módszertani kérdéseikre válaszokat kaphatnak, így felkészültebben várhatják az önkénteseket.  

Az Önkéntes Centrumok a TAMOP 5.5.2 intézkedésnek köszönhetően 2010 elejétől kezdik meg felkészülésüket és várhatóan 2010 nyarától indítják a szolgáltatásaikat a megye civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára.  

Az ÖKA elsődleges célja a megyei szinten létrejövő Önkéntes Centrumok munkájának támogatása. A centrumok felkészítését szakmai anyagok biztosításával, valamint szerteágazó területeken történő felkészítéssel (képzések, workshopok) kívánja elősegíteni. A felkészítő találkozókat az ÖKA az Önkéntes Centrumok munkatársai és az önkéntes témában jártas megyei kulcsszakértők számára szervezi. A felkészülés keretében a szervezetek megyei helyzetelemzést és igényfelmérést, majd a program során egy országos önkéntes kutatást végeznek, melyekhez az ÖKA biztosítja az egységesen alkalmazandó módszert. Az ÖKA mint a program országos koordináló szervezete az önkéntesség és a projekt hazai ismertségét kommunikációs és promóciós tevékenységekkel is erősíteni kívánja,

A program távlati célja az önkéntes tevékenységet vállalók számának, valamint az önkéntes tevékenységek hatékonyságának növelése.